ردیف کاربر بازده هفتگی بازده ماهانه بازده 3 ماهه بازده 6 ماهه بازده سالانه بتا مربعه خرید/نمایش
1 2 % 13 % 20 % 18 % 25 % 3 نمایش پروفایل
2 farahamand 19 % 1 % 10 % 25 % 35 % 3 نمایش پروفایل
3 10 % 25 % 35 % 12 % 16 % 50 نمایش پروفایل
4 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 نمایش پروفایل
5 56 % 59 % 57 % 56 % 20 % 56 نمایش پروفایل
6 14 % 14 % 15 % 15.6 % 56 % 42 نمایش پروفایل
7 15 % 26 % 20 % 12 % 19 % 16 نمایش پروفایل
8 10 % 12 % 15 % 13.6 % 15 % 26 نمایش پروفایل
9 -2 % -8 % -12 % -2 % 20 % 1.5 نمایش پروفایل
10 10 % 5 % 16 % 20 % 157 % 2 نمایش پروفایل

چرا سبد پرداز؟
مجموعه سبد پرداز تلاش دارد با گرد هم آوردن اشخاص حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار ضمن ارائه اطلاعات مفیدی از سبد سهام اشخاص، محیطی را برای کاربران ایجاد کند تا بتوانند مبادلات خود را با استفاده از تجربه و اطلاعات سایر معامله گران بهینه سازی نمایند. بدین منظور، سایت سبد پرداز امکان تبادل اطلاعات مربوط به سبد سهام کاربران را فراهم کرده است. ویژگی بارز و منحصر به فرد سبد پرداز، واقعی بودن اطلاعاتی است که در این سایت مبادله میشود.